La interculturalitat aplicada als nostres equips de treball

La interculturalitat només es forja a través de relacions equitatives entre persones i comunitats diverses. Treballem des de la co-creació i co-construcció gràcies a la consolidació d’una xarxa interdisciplinar de persones amb diversos perfils professionals i bagatges migratoris.

Entitats que han treballat en el projecte

Les següents entitats han tingut un rol actiu en recerques, formacions i accions de salut i educació comunitària

Gestionades per persones amb bagatge migratori del Marroc

 

As. Amical marroquí
As. Dones Marroquines a Catalunya
Centre Cultural Islàmic Català
Professionals marroquines de l’àmbit de la formació i mediació

Gestionades per persones amb bagatge migratori de Filipines

As. EAMISS 
As. Ágape
Relació consolidada amb associacions i federacions filipines

Gestionades per persones amb bagatge migratori del Pakistan

Gestionades per persones amb bagatge migratori de Bangladesh

As. Dones de Bangladesh a Catalunya
As. Escola de Bangla
As. Amistades Mujeres de Bangladesh
As. Bangladesh SOMITI
Professionals bangladeshís de l’àmbit de la mediació 

Gestionades per persones del Poble Gitano

As. Veus Gitanes 
As. Gitana del Bon Pastor
As. Gitana de la Cera
Professionals gitanes de l’àmbit de la recerca i la formació

Gestionades per persones amb bagatge migratori de Repúlica Dominicana

Professionals dominicanes de l’àmbit de la mediació
Relació fluïda amb entitats dominicanes de l’Hospitalet de Llobregat

Entitats gestionades per persones amb bagatge migratori de Senegal i Gàmbia

Federació Bidayatul Xitma. Cases sufis de Catalunya
As. EQUIS - MGH 
Professionals senegaleses de l’àmbit de la formació i la mediació