Generem espais de diàleg, comunicació i aprenentatge entre persones i comunitats afectades pel racisme i serveis sanitaris, educatius i socials

Creiem en la interculturalitat i els seus principis (igualtat de drets i equitat en l'accés, coneixement i reconeixement de la diversitat, i diàleg intercultural) com a model de construcció social.

Abordem les diversitats des d'una reivindicació d'igualtat de drets fonamentals de totes les persones i d'equitat en l'accés a tots els drets i oportunitats.
 
Treballem pel reconeixement de sabers, estratègies i pràctiques culturals no hegemòniques,
promovent el seu potencial transformador en les societats contemporànies.

Entenem que les possibilitats d'un veritable diàleg intercultural -en igualtat de condicions- estan clarament limitades per les desigualtats de poder i privilegis existents entre les parts.
 

Investiguem

Desenvolupem i publiquem estudis propis sobre salut i educació intercultural

Consultar publicacions

Formem

Impartim cursos per a professionals dels àmbits de la salut i l’educació

Veure catàleg

Mediem

Col·laborem per facilitar el diàleg intercultural entre persones, col·lectius i administracions

Conèixer tasques

Intervenim

Desenvolupem plans d'acció i incidim políticament per a la seva implementació

Descobrir accions

Divulguem

Organitzem sessions de divulgació de sistemes de coneixements tradicionals 

Veure workshops

Àmbits de treball

Comunitats afectades pel racisme

Treballem des de la co-creació amb entitats i persones amb identificacions o sentits de pertinença culturals diversos, i/o afectades pel racisme, amb l’objectiu de garantir la igualtat de drets en l’accés als serveis sanitaris i educatius. 
Posem en valor els diferents paradigmes culturals, diagnostiquem necessitats i actuem de pont amb les institucions i serveis pertinents.

Hem treballat per: