La interculturalitat aplicada als nostres equips de treball

La interculturalitat només es forja a través de relacions equitatives entre persones i comunitats diverses. Treballem des de la co-creació i co-construcció gràcies a la consolidació d’una xarxa interdisciplinar de persones amb diversos perfils professionals i bagatges migratoris.

Entitats que han treballat en el projecte

Les següents entitats han tingut un rol actiu en recerques, formacions i accions de salut i educació comunitària

Gestionades per persones amb bagatge migratori del Marroc

Gestionades per persones amb bagatge migratori de Filipines

EAMISS (Equip d'Atenció i Mediació Intercultural Sociosanitari)
As. Ágape Intercultural
Federación de Entidades KALIPI
As. Cultural Filipina Kalayaan
As. Juvenil Oyayi
Agrupación de enfermeras de origen filipino
Professionals filipines de l'àmbit de la formació i la mediació

Gestionades per persones amb bagatge migratori del Pakistan

Gestionades per persones amb bagatge migratori de Bangladesh

As. Dones de Bangladesh a Catalunya
As. Escola de Bangla
As. Amistades Mujeres de Bangladesh
As. Bangladesh SOMITI
Professionals bangladeshís de l’àmbit de la mediació 

Gestionades per persones del Poble Gitano

As. Veus Gitanes 
As. Gitana del Bon Pastor
As. Gitana de la Cera
Professionals gitanes de l’àmbit de la recerca i la formació

Gestionades per persones amb bagatge migratori de República Dominicana

Professionals dominicanes de l’àmbit de la mediació
Relació fluïda amb entitats dominicanes de l’Hospitalet de Llobregat

Entitats gestionades per persones amb bagatge migratori de Senegal i Gàmbia