Salut corporal i emocional per a dones migrades

Oferim grups terapèutics adaptats a les condicions de gènere i identitat cultural. S’hi treballa el moviment, el contacte, la respiració i la relaxació com a vies de promoció de la salut, amb l’objectiu d’adquirir nous hàbits de salut física, mental i emocional basats en el coneixement i valoració de la persona com a sistema hol·lístic.

Metodologia

L’atenció terapèutica és psico-corporal, i actua en l’àmbit de la prevenció i el tractament: les persones que experimenten estrès post-traumàtic a causa de múltiples factors, entre elles el propi procés i dol migratori, pateixen d’una tensió muscular global i contínua, que pot provocar sensacions doloroses en diferents parts del cos i altres problemàtiques.

Pel tractament d’aquestes dolències, es proposen sessions de Ioga informat, una pràctica que s'adapta a les necessitats de cada grup i que busca la connexió amb el cos a través del moviment, la consciència, la respiració i la relaxació per promoure el benestar físic i mental en un espai grupal i segur. 

Incidència política

Un dels nostres objectius és implicar les administracions públiques en la responsabilitat d’introduir la perspectiva de la interculturalitat crítica als àmbits educatiu i sanitari de tot el territori. 

Accions d’intervenció intercultural

Aquestes són algunes de les accions d'intervenció intercultural que hem dut a terme recentment

Campanya per a la prevenció, reducció i atenció del consum de shabú a la comunitat filipina

Hem desenvolupat i executat una estratègia global de salut intercultural en relació al consum de shabú a la comunitat filipina, en col·laboració amb entitats filipines i administracions públiques.

Salut corporal i emocional per a dones migrades

Oferim sessions grupals de ioga informat adaptades a les condicions de gènere i identitat cultural del grup. S'hi treballa el moviment, la connexió amb el cos, la respiració, i la relaxació com a vies de foment de la salut, amb l'objectiu de millorar el benestar físic, emocional i mental i prevenir situacions de patiment i/o estrès.

Desenvolupament de Plans de Salut Comunitària Intercultural

Dinamitzem plans anuals de Tallers de Salut Comunitària Intercultural, realitzats per personal sanitari dels Centres d’Atenció Primària i entitats del teixit associatiu del barri, canviant la direcció de l’apropament: és el personal mèdic qui es desplaça a les entitats comunitàries del barri.