Investigació en interculturalitat

Realitzem processos de recerca entre persones i comunitats racialitzades, generant espais de debat i construcció col·lectiva de coneixement situat. La veu de les persones i comunitats amb identificacions o sentits de pertinença culturals diversos s’amplifica i pren protagonisme en la detecció de necessitats i construcció d’estratègies per a un abordatge intercultural de la salut i l’educació.

Investigacions publicades

Fes click sobre la imatge per descarregar les nostres investigacions