Mediació intercultural

La mediació és imprescindible per a l’establiment de relacions interculturals. Mitjançant l’intercanvi i el diàleg, facilita ponts de comunicació entre tres pols (professionals, pacients i famílies, mediador/a) per tal d’arribar a acords i consensos. Alhora, aproxima les persones i comunitats afectades pel racisme als serveis i recursos, vetllant per una garantia efectiva de drets.

Accions de mediació intercultural

Coneix les accions que realitzem en l'àmbit de la mediació intercultural

Mediació en conflictes

Activem les nostres xarxes de mediació quan es detecten conflictes específics entre les comunitats i altres instàncies o col·lectius.

Consultoria i acció de transformació

Oferim assessoria en processos de transformació intercultural de projectes i serveis, acompanyament metodològic i tècnic.

Grups d’escolta

Organitzem espais de trobada on compartir, reflexionar i expressar el que més preocupa en un espai de confiança.

Desenvolupament de materials-pont

Creem fitxes i materials que faciliten la comunicació entre les persones i comunitats afectades pel racisme i els professionals de l'àmbit de la salut i l'educació.