Interculturalitat en l'àmbit de la Salut

Entenem la salut com un “estat de complet benestar físic, mental, emocional i social” (OMS), i promovem el seu abordatge intercultural gràcies a la posada en pràctica de l’estratègia del projecte: 
 

(I)   Posada en valor dels sabers no hegemònics
(II)  Formació a professionals 
(III) Creació i divulgació de materials de recerca 
(IV)  Acció comunitària 
(V)   Incidència política


La finalitat d’aquesta estratègia és reduir les desigualtats en salut prevenint l’exclusió social de les persones i comunitats afectades pel racisme, fomentar la seva participació inclusiva als diferents territoris i oferir mesures fonamentades en el principi d’equitat.

Investigació pròpia en l’àmbit de la salut

Des del 2016, realitzem recerques entorn als següents eixos temàtics: maternitats i criances, malalties metabòliques, salut mental i drogodependències. Sempre des de la vivència de persones i comunitats culturals concretes i un coneixement situat.

Formació intercultural per a professionals sanitaris i socials

Posem a disposició un ventall de formacions basades en les pròpies recerques, impartides per professionals amb diversos bagatges migratoris.