Campanya "Dejar el Shabú es pensar en ti y en los demás"


Creació materials divulgatius des d’una vessant comunitària

En la recerca “Consum de Shabú en la comunitat filipina” s’identifica la necessitat de generar materials de prevenció i sensibilització destinats a persones i famílies filipines. La campanya “Dejar el shabú es pensar en ti y en los demás” és la resposta a aquesta necessitat, i es construeix com a procés participatiu  que implica a persones de diverses entitats.  
La campanya genera i difon els següents productes comunicatius, tots ells bilingües, en Tagàlog i Castellà. Te'ls pots descarregar aquí:
 

Flyer de difusió de la campanya (TAG)
Flyer de difusió de la campanya (ESP)

Tríptic informatiu sobre el consum i circuits de tractament (TAG)
Tríptic informatiu sobre el consum i circuits de tractament (ESP)

Vídeo d'animació informatiu sobre el consum de shabú i circuits de tractament (TAG)
Vídeo d’animació informatiu sobre el consum i circuits de tractament (ESP)

Vídeo testimonial d’un ex-consumidor


La pàgina de facebook “Dejarelshabú” és la plataforma online que alberga els diferents productes comunicatius, i ofereix un diàleg constant amb persones afectades o interessades en la temàtica.
 


Oferim formació sobre el consum de Shabú a personal sanitari de la ciutat de Barcelona, en col·laboració amb professionals de la mediació intercultural d'entitats filipines.